Lesreglement

Lesreglement 2024

 • Bij inschrijving voor een tennis- of padelcursus op Groeneveen Tennis & Padel gaat de deelnemer automatisch akkoord met dit lesreglement.
 • U kunt alleen deelnemen aan een tennis- of padel-cursus indien u lid bent van Groeneveen Tennis & Padel. U kunt zich aanmelden als lid via de website www.ltcgroeneveen.nl U ontvangt van de ledenadministratie van Groeneveen een bondsnummer, waarna u zich met dit bondsnummer via deze site kunt opgeven voor padellessen.
 • Lessen volgen gaat op eigen risico en verantwoordelijkheid. Bij ongeval of schade zal Groeneveen Padel en Tennis en HendriksenPTSO niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Leraren
  • Hendriksen Padel & Tennis werkt met KNLTB gecertificeerde Padel-instructeurs. Afhankelijk van het gekozen moment van les en de beschikbaarheid van de instructeurs, krijgt u les van één van hen.
  • Ons lerarenteam bestaat op deze zomer uit
   • Roel van Randtwijk, Sebas Hoek, Casper Bak, Daan Koene, Danique van den Burg, Jurre van der Linde en Bert-Jan Hendriksen.
   • Groepslessen zullen worden gegeven op
    • maandag-, donderdag- en/of vrijdagochtend tussen 9.00 –  11.30 uur
    • woensdagmiddag- of vrijdagmiddag tussen 15.40- 18.30/19.00 uur
    • maandag t/m donderdagavond tussen 18.30/19.00 uur t/m 21.50 uur en
   • Tijdens de feestdagen, 2e paasdag 1 april, koningsdag zaterdag 27 april, hemelvaartsdag don derdag 9mei, 2e pinksterdag maandag 20 mei en de schoolvakanties, de meivakantie, 27 april t/m 5 mei, de zomervakantie 20 juli t/m 1 september, het Open Toernooi van zondag 25 februari t/m zondag 3 maart en zondag 1 juli t/m zondag 7 juli, de clubkampioenschappen van maandag 2 t/m zondag 8 september (of een andere datum als de vereniging Groeneveen de datum aanpast), de herfstvakantie 26 oktober  t/m 3 november en de kerstvakantie 21 december  t/m 5 januari worden er geen jeugd en 18+ groepslessen gegeven.
 • Lesmogelijkheden
  • De 1e padelcursus van 2024, bestaat uit 6 lessen en wordt bij voorkeur gegeven aan groepen van 4 personen, tenzij de cursisten zelf wensen dat de groep groter of kleiner is. De kosten zullen dan verdeeld worden over het aantal deelnemers
  • Privé- en Duo-lessen Padel zijn uiteraard mogelijk, echter op bepaalde dagen/tijdstippen.
  • Clinics zijn mogelijk. Wij maken deze op maat. Heeft u interesse? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op
 • Lessen
  • Een lesuur duurt 50 minuten. Graag 5 min voor aanvang aanwezig,
  • De lescursussen worden wekelijks, vanaf 22 januari, op een vast tijdstip gegeven. De lessen zullen aaneensluitend worden gegeven m.u.v. de voorjaarsvakantie: 17 t/m 25 februari en het winter open-toernooi van zondag 25 februari t/m zondag 3 maart.
  • Maximaal 2 lessen, die i.v.m. onbespeelbare banen of door verplaatsen van de groep niet door kunnen gaan, worden ingehaald. Het reglement van de vereniging wordt hierbij aangehouden.
  • Geplande inhaallessen en begonnen lessen die door de weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden niet ingehaald.
 • Indelingsafspraken padel-, of tenniscursus
  • Door inschrijving verbindt de cursist zich aan deelname van de gehele cursus en is daarmee verplicht het totale cursusgeld te voldoen. De cursist gaat akkoord met de in dit reglement opgenomen regels.
  • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijk gestemde ‘ homogene’ (niveau/leeftijd/sociaal) groepen te trainen.
  • Tijdens het indelen behoudt Hendriksen Padel & Tennis het recht de cursist niet te plaatsen als er geen geschikte groep samen te stellen is. Mocht deze situatie zich voordoen zal met de cursist contact worden opgenomen.
  • Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte
   • Wordt met de cursisten overlegd of zij in een kleinere groep willen lessen en de totale kosten willen delen of
   • Heeft Hendriksen Padel en Tennis het recht om de lestijd per les procentueel in te korten of het totaal aantal lessen aan te passen.
  • Iedereen wordt per mail, op de hoogte gebracht van de plaatsing.
  • Annulering van de cursus kan alleen schriftelijken tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Annulering van de cursus na deze datum, verplicht de cursist het betalen van het volledige cursusgeld. De cursist mag zijn plaats laten innemen door een vervanger van hetzelfde niveau.
 • Betaling
  • De cursussen zullen per automatisch incasso worden voldaan. Tenzij anders afgesproken.
  • Wanneer er een betalingsherinnering aangemaakt moet worden, wordt er voor
   elke herinnering vijf euro in rekening gebracht.
  • In het geval van niet-tijdige betaling kan de toegang tot de lessen ontzegd
 • Verzuim trainer
  • Wanneer een instructeur onverhoopt niet kan lesgeven worden de cursisten van dit verzuim op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt de les verzorgd door een vervangende instructeur. Als vervanging niet mogelijk is, wordt in de eerstvolgende les vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald (eventueel door een vervangende instructeur).
 • Verzuim cursisten
  • Het niet verschijnen op een les door eigen toedoen, is voor rekening van de cursist zelf.
  • Indien de cursist bijvoorbeeld door ziekte, blessures voor langere tijd niet met de lessen mee kan doen mag hij een vervanger mee laten doen op de dag en tijdstip van zijn eigen les. De cursist zal zelf de kosten verrekenen met de invaller.
  • Indien er geen vervanger gevonden kan worden, is de cursist verplicht het lesgeld te voldoen en zal er geen restitutie plaatsvinden.
  • Bij niet naleving van de cursist van de bij inschrijving opgelegde verplichtingen, is Hendriksen Padel & Tennis gerechtigd per direct de overeenkomst te beëindigen zonder de betalingsverplichting op te schorten.
 • Aansprakelijkheid
  • Hendriksen Tennis & Padel en Groeneveen Tennis & Padel zijn verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de lessen.
  • Hendriksen Tennis & Padel en Groeneveen Tennis & Padel zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of kwijtraken van goederen van cursisten.
 • Dit reglement is opgesteld onder voorbehoud van type-en spelfouten

 

Lesreglement 2023

 • Bij inschrijving voor een tennis- of padelcursus op Groeneveen Tennis & Padel gaat de deelnemer automatisch akkoord met dit lesreglement.
 • U kunt alleen deelnemen aan een tennis- of padel-cursus indien u lid bent van Groeneveen Tennis & Padel. U kunt zich aanmelden als lid via de website www.ltcgroeneveen.nl U ontvangt van de ledenadministratie van Groeneveen een bondsnummer, waarna u zich met dit bondsnummer via deze site kunt opgeven voor padellessen.
 • Lessen volgen gaat op eigen risico en verantwoordelijkheid. Bij ongeval of schade zal Groeneveen Padel en Tennis en HendriksenPTSO niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Leraren
  • Hendriksen Padel & Tennis werkt met KNLTB gecertificeerde Padel-instructeurs. Afhankelijk van het gekozen moment van les en de beschikbaarheid van de instructeurs, krijgt u les van één van hen.
  • Ons lerarenteam bestaat op deze zomer uit
   • Roel van Randtwijk, Sebas Hoek, Casper Bak, Daan Koene, Danique van den Burg, Jurre van der Linde en Bert-Jan Hendriksen.
   • Groepslessen zullen worden gegeven op
    • maandag-, donderdag- en/of vrijdagochtend tussen 9.00 –  11.30 uur
    • woensdagmiddag van 16.00- 18.10 uur
    • maandag t/m donderdagavond van 18.10 uur t/m 22.20 uur en
   • Tijdens de feestdagen, 2e paasdag 11 april, koningsdag, 27 april, hemelvaartsdag 18 mei, 2e pinksterdag 29 mei en de schoolvakanties, de meivakantie, 29 april t/m 5 maart, de zomervakantie 24 juli t/m 3 september, het Open Toernooi van zondag 3 juli t/m zondag 9 juli, de clubkampioenschappen 4 t/m 10 september, de herfstvakantie 21 t/m 28 oktober en de kerstvakantie 23 december  t/m 7 januari worden er geen 18+ groepslessen gegeven.
 • Lesmogelijkheden
  • De 5, 6 en 8 weekse padel-cursussen, de 7 weekse tennis-cursus van deze winter en de 16 weekse tennis-cursus van de zomer wordt bij voorkeur gegeven aan groepen van 4 personen, tenzij de cursisten zelf wensen dat de groep groter of kleiner is. De kosten zullen dan verdeeld worden over het aantal deelnemers
  • Privé- en Duo-lessen Tennis of Padel zijn uiteraard mogelijk, echter op bepaalde dagen/tijdstippen.
  • Clinics zijn mogelijk. Wij maken deze op maat. Heeft u interesse? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op
 • Lessen
  • Een lesuur duurt 50 minuten. Graag 5 min voor aanvang aanwezig,
  • De lescursussen worden wekelijks, vanaf een vastgestelde datum, op een vast tijdstip gegeven. De lessen zullen aaneensluitend worden gegeven m.u.v. feestdagen
  • Maximaal 1 les per cursus, die i.v.m. onbespeelbare banen of door verplaatsen van de groep niet door kan gaan, wordt ingehaald. Het reglement van de vereniging wordt hierbij aangehouden.
  • Geplande inhaallessen en begonnen lessen die door de weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden niet ingehaald.
 • Indelingsafspraken padel-, of tenniscursus
  • Door inschrijving verbindt de cursist zich aan deelname van de gehele cursus en is daarmee verplicht het totale cursusgeld te voldoen. De cursist gaat akkoord met de in dit reglement opgenomen regels.
  • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijk gestemde ‘ homogene’ (niveau/leeftijd/sociaal) groepen te trainen.
  • Tijdens het indelen behoudt Hendriksen Padel & Tennis het recht de cursist niet te plaatsen als er geen geschikte groep samen te stellen is. Mocht deze situatie zich voordoen zal met de cursist contact worden opgenomen.
  • Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte
   • Wordt met de cursisten overlegd of zij in een kleinere groep willen lessen en de totale kosten willen delen of
   • Heeft Hendriksen Padel en Tennis het recht om de lestijd per les procentueel in te korten of het totaal aantal lessen aan te passen.
  • Iedereen wordt per mail, op de hoogte gebracht van de plaatsing.
  • Annulering van de cursus kan alleen schriftelijken tot 1 week voor aanvang van de cursus. Annulering van de cursus na deze datum, verplicht de cursist het betalen van het volledige cursusgeld. De cursist mag zijn plaats laten innemen door een vervanger van hetzelfde niveau.
 • Betaling
  • De cursussen zullen per automatisch incasso worden voldaan. Tenzij anders afgesproken.
  • Wanneer er een betalingsherinnering aangemaakt moet worden, wordt er voor
   elke herinnering vijf euro in rekening gebracht.
  • In het geval van niet-tijdige betaling kan de toegang tot de lessen ontzegd
 • Verzuim trainer
  • Wanneer een instructeur onverhoopt niet kan lesgeven worden de cursisten van dit verzuim op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt de les verzorgd door een vervangende instructeur. Als vervanging niet mogelijk is, wordt in de eerstvolgende les vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald (eventueel door een vervangende instructeur).
 • Verzuim cursisten
  • Het niet verschijnen op een les door eigen toedoen, is voor rekening van de cursist zelf.
  • Indien de cursist bijvoorbeeld door ziekte, blessures voor langere tijd niet met de lessen mee kan doen mag hij een vervanger mee laten doen op de dag en tijdstip van zijn eigen les. De cursist zal zelf de kosten verrekenen met de invaller.
  • Indien er geen vervanger gevonden kan worden, is de cursist verplicht het lesgeld te voldoen en zal er geen restitutie plaatsvinden.
  • Bij niet naleving van de cursist van de bij inschrijving opgelegde verplichtingen, is Hendriksen Padel & Tennis gerechtigd per direct de overeenkomst te beëindigen zonder de betalingsverplichting op te schorten.
 • Aansprakelijkheid
  • Hendriksen Tennis & Padel is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de lessen.
  • Hendriksen Tennis & Padel is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of kwijtraken van goederen van cursisten.
 • Dit reglement is opgesteld onder voorbehoud van type-en spelfouten

 

Voorwaarden

De voorwaarden bestaan uit twee delen: het lesreglement en de privacyvoorwaarden.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens gelden de onderstaande privacyvoorwaarden.