Jeugd 2023

 • De jeugdtrainingen die gegeven worden op Groeneveen zijn bestemd voor kinderen die lid zijn van Groeneveen Tennis & Padel. Deze jeugdleden kunnen zich in schrijven voor een les en een tijd waarop zij beschikbaar zijn door het item ‘Groepsles Tennis Lidmaatschap’ of Groepsles Padel Lidmaatschap’ aan te klikken.
 • Nieuwe jeugdspelers kunnen zich opgeven als lid van Groeneveen Tennis en Padel via de website www.ltcgroeneveen.nl
 • Vervolgens kunnen zij zich via deze site opgeven voor een les en tijdstippen waarop zij beschikbaar zijn.
 • De lessen zullen gegeven worden door o.a. Danique van den Burg, Casper Bak, Pauline van den Haak & Jurre van der Linde.

Hieronder beschrijven wij voor de duidelijkheid de informatie die behoort bij

 • het lidmaatschap alles-in-één
 • het inschrijven voor een extra groepsles padel en/of tennis

Het alles-in-één lidmaatschap t/m 17 jaar Groeneveen

  • Kosten € 240,- geincasseerd door de penningmeester van de vereniging in 3 termijnen, maart, juni en september.
   • inclusief
    • 1 Tennisles per week van 50 minuten op maandag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag of 1 padelles op woensdag- of vrijdagmiddag.
     • Tennistraining wordt gegeven t/m 17 jaar en Padeltraining van ongeveer 9 t/m 17 jaar;
     • Deze training zal gegeven worden door trainers van Hendriksen Padel, Tennis & Sportorganisatie.
     • Een lesgroep zal uit maximaal 9 of 10 kinderen bestaan en worden gegeven op 2 banen. Indien er meer kinderen komen zal de groep worden uitgebreid met een extra begeleider of trainer.
     • De training worden gegeven vanaf 6 maart t/m 3 november m.u.v. de schoolvakanties en feestdagen. Verderop in dit schrijven aangegeven. Dit zijn ongeveer 26 lesweken.
     • Indien een les vanwege onbespeelbare banen niet gegeven kan worden vervalt de training. Echter kan dan op een ander moment in de week de les worden ingehaald of de speler kan op dinsdag komen vrijspelen onder begeleiding
    • 1 maal per week deelnemen aan het vrijspelen onder begeleiding. Op dinsdag van 17.30 – 18.30 uur. Alle jeugdleden van Groeneveen Padel en Tennis kunnen hier aan deelnemen. Er zullen wat oefenvormen worden gedaan en wedstrijdjes gespeeld worden.
    • Ieder jeugdlid krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB Voorjaars- en Najaarscompetitie.
    • Ieder jeugdlid krijgt een KNLTB Lidmaatschap.
    • Bij inschrijving committeert een jeugdspeler zich aan een lidmaatschap tot het einde van een kalender jaar. Indien hij of zij het jaar daarna geen gebruik meer wil maken van het lidmaatschap dient hij of zij dit lidmaatschap voor 1 december op te zeggen.

Groeps Tennis/Padelles Extra HPTSO

  • Kosten: € 219,- Betaald in 3 termijnen van € 73,-, maart, juni en september. Dit deelnamegeld wordt geïncasseerd door Hendriksen Padel, Tennis & Sportorganisatie.
  • Ieder kind dat een extra les wil volgen in de week, of misschien wel 1 les wil tennissen en 1 les padel wil spelen, kan zich inschrijven voor een groeps tennis- of padelles extra.
  • Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als beschreven in les die valt onder het alles-in-één lidmaatschap.
  • Stroomt een lid later in dan zal het lesgeld naar rato worden verrekend.
  • Inschrijven kan door het item groeps tennis- of padelles extra aan te klikken en de gegevens in te vullen. U krijgt van ons dan z.s.m. een bericht op welk tijdstip uw kind geplaatst kan worden.

Tijdens de volgende Schoolvakanties en Feestdagen 2023 wordt er geen les gegeven

 • 2e Paasdag maandag 11 april
 • koningsdag donderdag 27 april
 • de meivakantie 1 t/m 7 mei
 • hemelvaartsdag donderdag 18 mei
 • 2e pinksterdag maandag 29 mei
 • de zomervakantie 24 juli t/m 3 september
 • de herfstvakantie 23 t/m 29 oktober